Liên hệ với Trùm Review qua:
Fanpage: Trùm Review
Địa chỉ: 293 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh