Liên hệ với Trùm Review qua:
Hotline: 028.39.333.668
Địa chỉ: 293 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh